Zajedno izgrađujemo
budućnost.

Naši projekti.

Popis značajnijih projekata.

POPIS ZNAČAJNIJIH PROJEKATA NA KOJIMA SU RADILI NAŠI PROJEKTANTI.
GRAĐEVINA INVESTITOR GODINA
2010.
Stambeno – poslovna građevina Privatni investitor Travanj 2010.
Proizvodna hala II Tron d.o.o. Lipanj 2010.
Doma za starije i nemoćne osobe Dvor Dom za starije i nemoćne osobe, Sisak Studeni 2010.
Pogona za proizvodnju komposta s pratećim sadržajem Euro-kompost  d.o.o. Listopad 2010.
Peradarnici za uzgoj peradi u Slavonskom Kobašu Vindija d.d Prosinac 2010.
Peradarnici za uzgoj pura u Banovcima Vindija d.d Listopad 2010.
Nogometni stadion Općina Primorski Dolac Studeni 2010.
2011.
Bioplinsko postrojenje Osilovac 999 Kw Osilovac d.o.o. Veljača 2011.
Vodotoranj Jagodnjak – VTV 200/31 m3 Vodoopskrba d.o.o. Kolovoz 2011.
Radionica  za  održavanje  HŽ infrastrukture  Jurdani HŽ Infrastruktura d.o.o. Studeni 2011.
Kanal na granici k.o. Vrpolje – Strizivojna Strizivojna Hrast  d.o.o. Srpanj 2011.
Prodavaonica robe dnevne potrošnje s pratećim i poslovnim prostorima Stolar d.o.o. Srpanj 2011.
HEW Ivanec – poslovna građevina HEW Ivanec d.o.o. Studeni 2011.
Vodotoranj Kabal Komunalac Vrbovec d.o.o. Studeni 2011.
2012.
Bioplinsko postrojenje 1 Bionarda Vrbanja 1 d.o.o. Veljača 2012.
Samostojeći čelični dimnjak, H=24 m, Æ750 mm KIV d.d. Lipanj 2012.
Sanacija čelične konstrukcije paviljona 8 na Zagrebačkom Velesajmu Zagrebački Holding d.o.o. Veljača 2012.
MBTS 10(20)/0,4 KV Colosseum gradski centar Brod – tri tipska objekta Elektra Slavonski Brod Kolovoz 2012.
Kompezator – industrijska građevina ĐĐ Kompezatori Travanj 2012.
Ferrybridge – energetska građevina, UK ĐĐ TEP Listopad 2012.
Kompezator 5,3 x 3,3 m ĐĐ Kompezatori Lipanj 2012.
2013.
Peradarska farma Delovi Vindija d.d Listopad 2013.
Toplovod općine Vrpolje Općina Vrpolje Prosinac 2013.
Gospodarska građevina – Peradnjak Koka d.d. Prosinac 2013.
Luzern – energetska građevina ĐĐ TEP Listopad 2013.
Antenski stup ACS 39 – Rovinj Hrvatski Telekom d.d. Veljača 2013.
Plastenik za potrebe školskog praktikuma SŠ M.A.Reljkovića, Slavonski Brod Veljača 2013.
Ridham Docks – energetska građevina ĐĐ TEP Travanj 2013.
Podno skladište žita Euro-tim d.o.o. Listopad 2013.
Statički proračun zračnih kanala i pom. konstr. za TE-TO Zagreb ĐĐ TEP Listopad 2013.
2014.
Antenski stup ACS 44/39 Hrvatski Telekom d.d. Ožujak 2014.
Garaža i radionica–stolarija i tapetarija Sava d.o.o. Lipanj 2014.
Antenski stup ACS 44 Hrvatski Telekom d.d. Lipanj 2014.
Vodovodna mreža na farmi peradi u Selni Vindon d.o.o. Srpanj 2014.
Linkoping – energetska građevina ĐĐ TEP Travanj 2014.
Amager – energetska građevina, Švedska ĐĐ TEP Travanj 2014.
Severnside – energetska građevina, UK ĐĐ TEP Listopad 2014.
MBTS 10(20)/0,4 kV “Panagra” Stari Perkovci Elektra Slavonski Brod Svibanj 2014.
Garaža i radionica–stolarija i tapetarija – uklanjanje Sava d.o.o. Lipanj 2014.
TS 10(20)/0,4 kV “Pomerio” Elektra Rijeka Rujan 2014.
Prizemna gospodarska građevina – proizvodnja tekućine za električne cigarete ELDA d.o.o. Nova Gradiška Studeni 2014.
TS DTS 10(20)/0,4 kV „Grubišno Polje” Elektra Križ Studeni 2014.
Benesse Maremne – energetska građevina, Francuska ĐĐ TEP Prosinac 2014.
10(20) kV Kabelski dalekovod I 10(20)/0,4 kV KTS „Dubrava 8 – Zagrebačka“ Elektra Križ Prosinac 2014.
10(20) kV Kabelski dalekovod I 10(20)/0,4 kV KTS „Križ 8 – poslovni“ Elektra Križ Prosinac 2014.
Rekonstrukcija dijela niskonaponske mreže STS 10(20)/0,4 kV Gornja Gračenica 3 Elektra Križ Prosinac 2014.
2015.
Antenski cijevni stup ACS 39 sa centralnim šiljkom Hrvatski Telekom d.d. Svibanj 2015.
Trafostanica TS 20/0,4 KV “Crnika” Hrvatska elektroprivreda d. d. Ožujak 2015.
Infrastrukturna građevina – antenski prihvati Hrvatski Telekom d.d. Ožujak 2015.
Farma za uzgoj brojlera kapaciteta 176 UG Multivita  d.o.o. Studeni 2015.
Nadstrešnica tribine Memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar Rujan 2015.
Antenski prihvati na postojećoj građevini Hrvatski Telekom d.d. Prosinac  2015.
Kogeneracijsko postrojenje na bazi izgaranja drvne biomase, Spačva D.I. Spačva d.d. Svibanj 2015.
Dublin WTE project – energetska građevina, Irska ĐĐ TEP Prosinac 2015.
10(20) kV Kabelski dalekovod I 10(20)/0,4 kV KTS „Novoselec 9 – HŽ“ Elektra Križ Siječanj 2015.
10(20) kV Kabelski dalekovod I 10(20)/0,4 kV KTS „Kutina 75 – HŽ“ Elektra Križ Siječanj 2015.
Kogeneracijsko postrojenje na bazi izgaranja drvne biomase, Lipovljani Lipovljani Lignum d.o.o Kolovoz 2015.
Kogeneracijsko postrojenje na bazi izgaranja drvne biomase, Kaštelanec Bioenergija Lipovljani d.o.o. Rujan 2015.
Stambena građevina, Brodski Stupnik Privatni investitor Studeni 2015.
2016.
Gospodarska građevina – farma za tov purana Brodski Stupnik Vindon d.o.o. Veljača 2016.
Rekonstrukcija postojeće benzinske  postaje, Novi Varoš Power Petrol d.o.o. Kolovoz 2016.
Centralno skladište – prehrambena industrija, Slatina Marinada d.o.o. Ožujak 2016.
Kompenzator – industrijska građevina ĐĐ Kompenzatori Siječanj 2016
Stambena građevina, Zaton – Šibenik Privatni investitor Kolovoz 2016.
Temelj furnirskog noža – drvna industrija Slavonija DI Lipanj 2016.
Sanacija vijadukta Svilno Sitolor d.o.o. Rujan 2016.
Kogeneracijsko energetsko postrojenje na drvnu biomasu 5MW, Smiljan – Gospić Energana Gospić 1 d.o.o. Studeni 2016.
Dunbar – energetska građevina ĐĐ TEP Prosinac 2016.
2017.
Stambena i pomoćna građevina – Primošten Privatni investitor Lipanj  2017.
Stambena građevina (P+2) – Rogoznica Privatni investitor Lipanj 2017.
Stambena (P+1) i pomoćna građevina (P) s bazenom – Primošten Privatni investitor Studeni 2017.
Izgradnja farme za tov purana u naselju Trnjani Vindon d.o.o. Listopad 2017.
Izgradnja makadamskog puta te produžetak vodovodne i plinske mreže Vindon d.o.o. Prosinac 2017.
Charleroi – energetska građevina ĐĐ TEP Siječanj 2017.
Vodotoranj Erdut Vodovod Osijek d.o.o. Ožujak 2017.
Prijem sirovine i otprema gotovog proizvoda – skladište Decospan Mato furnir d.o.o. Lipanj 2017.
2018.
Stambena (P+1) i pomoćna (P) građevina – Primošten Privatni investitor Ožujak 2018.
Farma za tov purana Brodski Stupnik – dogradnja Vindon d.o.o. Veljača 2018.
Pomoćna građevina – Garaža i nadstrešnica Privatni investitor Siječanj 2018.
Višestambena građevina (S+Pr+1) – Bilice Privatni investitor Travanj 2018.
Studentski dom “Palacin” Veleučilište u Šibeniku Lipanj 2018.
Radijski centar Sjeverni Jadran – Guslica Hrvatska kontrola zračne plovidbe Rujan 2018.
Dogradnja gospodarske – poljoprivredne građevine – Nadstrešnice Zlatko Šimić, Požega Kolovoz 2018.
Proizvodna građevina  – proizvodnja pirotehnike, Vrbovec Pirotehnika Mirnovec d.o.o. Veljača 2018.
Proizvodna građevina – stolarska radionica, Stari Slatnik Stolarija Rendula Ožujak 2018.
2019.
Stambene građevine K2, K3 i K4 – Srima Privatni investitor Travanj 2019.
Obiteljska kuća stambene namjene – Grebaštica Privatni investitor Veljača 2019.
Stambeno-poslovna građevina – Grebaštica Privatni investitor Veljača 2019.
Antenski stup Petrova Gora Odašiljači i veze d.o.o. Kolovoz 2019.
Stadlerov dom za starije i nemoćne osobe Družba sestara služavke malog Isusa Listopad 2019.
Građevina gospodarske namjene – Građevina za degustaciju Zlatko Šimić, Požega Srpanj 2019.
Vodotoranj sv. Ivan Žabno Vodne usluge d.o.o., Križevci Travanj 2019.
Stambena građevina “K1-2SJ” (Po+Pr+1), Srima – Vodice Privatni investitor Prosinac 2019.
Poslovna građevina za prodaju automobila i autolimariju Privatni investitor Ožujak 2019.
Kogeneracijsko postrojenje na bazi izgaranja drvne biomase, Vrpolje Bioenergetika d.o.o. Travanj 2019.
2020.
Dom za starije osobe i centar za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin Grad Pazin Travanj 2020.
Pješački most, Brodski Stupnik Općina Brodski Stupnik Svibanj 2020.
Stambena građevina (Pr+1) i pomoćne građevine, Vodice Privatni investitor Listopad 2020.
Spremnik tekućeg sumpora, Kutina Petrokemija d.d. – Tvornica gnojiva Listopad 2020.
Pogon za preradu drva i drvne biomase, Brinje BE-TO Brinje d.o.o. Prosinac 2020.
Kompleks više stambenih građevina površine 10.000 m2, Vodice Privatni investitor Prosinac 2020.