Konstrukcija kotla je višeetažna čelična konstrukcija ukupne težine 220 t, visine 24 m
Bruto površina svih etaža iznosi cca. 3000 m2