Proizvodna građevina za proizvodnju električne i toplinske energije izgaranjem drvne biomase. Ukupna površina svih građevina iznosi 3800 m2.
Težina konstrukcije kotla iznosi 145 t.