Projektantski nadzor za projekt “Izgradnja I. faze Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin”.
Bruto površina građevine: 3.500 m2
Investitor: Grad Pazin
Početak gradnje: travanj 2021. godine
Rok izvršenja usluge: veljača 2023. godine