Konstrukcija tornja je prostorna četverobridna čelična rešetke ukupne težine 19 t. Pojasevi rešetki se izvode od HEA 160 profila a dijagonale od dvostrukih kutnika L80×8. Osnovni materijal čelične konstrukcije S275J2.