Nosač meteorološkog radara, Bilogora; težina konstrukcije 2.5 t